Vilkår
Hvad er vilkårene?
Alle priser er inklusiv vand og varme, men eksklusiv el, som koster 1,50 pr. kWh. Der aflæses el ved ankomst og afrejse.
En ugelejeperiode begynder fredag kl. 15.00 og slutter den efterfølgende fredag kl. 11.00.
Husdyr er ikke tilladt indendørs. Dog må lejer gerne medbringe hund, kat eller andet husdyr, såfremt dyret kun opholder sig i garagen og udendørs.
Lejer skal aflevere huset i ryddelig og rengjort stand. Er huset ikke rent og pænt ved afrejse, forbeholder ejer sig ret til at få huset rengjort på lejers regning. Prisen for normal slutrengøring er 650 kr.
Lejer er ansvarlig for det lejede og skal erstatte eventuelle skader forvoldt på bolig og inventar inden- som udendørs i lejeperioden.